Logistyk

Technik logistyk zajmuje się planowaniem, organizowaniem, kierowaniem i kontrolowaniem przemieszczania towarów od producenta do konsumenta oraz wykorzystywaniem informacji rynkowych w celu optymalizacji korzyści z wymiany towarowej dla wszystkich uczestników.

Technik logistyk dostarcza towary zgodnie z zamówieniami klientów i optymalizuje koszty, aby efektywnie współpracować z kontrahentami. Do jego podstawowych obowiązków należy wybór procedur zakupowych i dostawców. Analizuje i zarządza stanem magazynowym, obsługuje zamówienia oraz organizuje transport, korzystając z systemów informatycznych. Ponadto technik logistyk dba o elastyczność i zdolności adaptacyjne firmy na rynku, utrzymuje ją w optymalnej gotowości do działania, zabezpiecza system dystrybucji oraz zapewnia płynny przepływ towarów, usług i informacji.

Podanie

logistyk