Technik rolnik

Podczas naszych szkoleń Technik Rolnik uczestnicy zdobywają wiedzę z zakresu agrotechniki, hodowli roślin i zwierząt, a także nauki o glebie, ochrony środowiska oraz zasad ekonomiki rolnictwa. Dzięki praktycznym zajęciom prowadzonym zarówno na sali wykładowej, jak i na terenie gospodarstwa, nasi kursanci mają okazję nauczyć się obsługi maszyn rolniczych, stosowania nowoczesnych technologii w uprawach, a także zdobyć umiejętności związane z planowaniem produkcji rolnej i zarządzaniem zasobami.

Nasi wykładowcy to doświadczeni specjaliści z szerokim doświadczeniem praktycznym, którzy dzielą się swoją wiedzą i pomagają kursantom w zdobywaniu umiejętności niezbędnych do wykonywania zawodu technika rolnika. Po ukończeniu naszego kursu, absolwenci posiadają solidne podstawy teoretyczne i praktyczne, które umożliwiają im skuteczne działanie na rynku pracy w sektorze rolniczym.

Uzyskane kwalifikacje w trakcie nauki obejmują:

  • ROL.04 - Prowadzenie produkcji rolniczej
  • ROL.10 - Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

Możliwości zawodowe po ukończeniu kierunku technika rolnika obejmują:

  • Przejście do prowadzenia własnego gospodarstwa lub jego zakup od rodziców lub krewnych
  • Skorzystanie z funduszy UE
  • Praca w rolniczych przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych
  • Kontynuacja nauki na studiach wyższych, szczególnie w dziedzinach rolniczych, przyrodniczych i zootechnicznych
  • Możliwość pracy jako przedstawiciel handlowy producentów sprzętu rolniczego lub doradca firm paszowych
  • Poszerzenie kwalifikacji poprzez uczestnictwo w kursach np. inseminatora, operatora wózków widłowych, obsługi pił mechanicznych, sieczkarni itp.

Podanie

kobieta na polu